Adriana Babeţi

Adriana Babeţi

Adriana Babeţi predă literatură comparată la Universitatea de Vest din Timişoara. Împreună cu Delia Ţepeţean-Vasiliu a îngrijit (selecţie de texte, traducere, aparat critic, prefaţă/postfaţă) volumele Pentru o teorie a textului. Antologie „Tel Quel” (Univers, 1980) şi Roland Barthes – Romanul scriiturii (Univers, 1987). Coordonează, împreună cu Cornel Ungureanu, antologiile Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii (Polirom, 1997) şi Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă (Polirom, 1998). A publicat volumele: Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir, strategii de lectură (Amarcord, 1998, Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică şi istorie literară), Dilemele Europei Centrale (Mirton, 1998), Arahne şi pînza (Editura Universităţii de Vest, 2002), Dandysmul. O istorie (Polirom, 2004, Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică şi istorie literară, Premiul Asociaţiei de Literatură Comparată şi Generală din România), Ultimul sufleu la Paris. 69 de reţete culinare (Polirom, 2006), Le Banat – un Eldorado aux confins (coordonator, Cultures d’Europe Centrale, CIRCE, Université de Paris-Sorbonne, 2007). Împreună cu Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş a scris romanul Femeia în roşu (ediţia I, 1990, Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru proză; ediţia a II-a, 1998; ediţia a III-a, Polirom, 2003). A semnat între noiembrie 2004 şi iunie 2006 rubrica „Ars coquinaria” în Suplimentul de cultură, iar în prezent rubrica „Secretul Adrianei”. Pregăteşte pentru Editura Polirom volumul Amazoanele. O poveste.