Jonathan Coe (născut în 1961, la Birmingham) a studiat la Trinity College, Cambridge, luîndu-şi apoi doctoratul la Warwick University. Înainte de a se dedica scrisului, a predat poezie engleză la Warwick University şi a compus muzică de jazz. Primele sale romane – Femeia întîmplătoare (1987), Un strop de dragoste (1989) şi Piticii morţii (1990) – impun fulgerător un nou star al literaturii britanice contemporane. Limbajul romanelor sale este acela al unei veselii debordante, dincolo de care mocnesc tristeţi grele şi un cinism cum numai Albionul ştie să producă. Coe perfecţionează o artă a scrisului prin care ni se aminteşte că ne aflăm în patria lui Fowles şi Ishiguro. Casa somnului (1997, distinsă cu Writers’ Guild Award şi Prix Medicis Etranger), considerată capodopera sa, se desfăşoară într-o universitate transformată peste ani în clinică pentru insomniaci, ai cărei pacienţi sau medici sînt studenţii de odinioară. Pînă acum, i-au fost traduse, la Editura Polirom, în limba románă, romanele Casa somnului, Clubul putregaiurilor, Cercul închis, Piticii morţii, Ce hăcuială!, Ploaia înainte să cadă şi Înspăimîntătoarea viaţă personală a lui Maxwell Simm.